Wat is een burnout?

Burnout beschrijft de staat van fysieke en emotionele uitputting. Door burn-out getroffen mensen lijden aan symptomen zoals zwakte en vermoeidheid. Deze totale geestelijke en lichamelijke uitputting is per definitie verraderlijk te noemen. Kenmerkend zijn drie persoonlijke toestanden, namelijk:

  • extreme uitputting
  • cynisme (afstand voelen naar werk en collega’s
  • Dalend zelfbeeld van de eigen competenties

Oorzaken van een burnout

  • Extreme en constante tijd- en prestatiedruk
  • Angst over werkzekerheid
  • Pesterijen op het werk
  • Werkloosheid
  • Gebrek aan erkenning
  • Frustratie in privé-leven, etc.

Een burn out zorgt voor verlies van kwaliteit van leven en een verminderde vitaliteit.

Betekenis “Burn Out”

Burnout (Uit het Engels: tot burn-out is net zo veel als opgebrand of uitgeblust)

burn-out (de; m; meervoud: burn-outs)
1 toestand van geestelijke uitputting ten gevolge van langdurige stress

Verschil tussen burn-out en depressie

Een burn out gaat vaak gepaard met depressie. Maar niet iedereen met een depressie heeft een burnout. De verschillen leggen hieronder uit.

Wat is een depressie?

Depressie, ook genoemd als depressieve stoornis, depressieve fase of melancholie is waarschijnlijk een van de oudste ziekten van de mensheid. Depressie wordt, net als het burnout syndroom, beschouwd een wijdverspreide ziekte. De term melancholie gaat terug tot de klassieke tijd van Hippocrates. De term bestaat uit het Oudgriekse woorden “mela” en “chol”. Mela betekent zwart,  de vertaling van chol is gal.

Depressieve mensen ervaren “Weltschmerz“,  melancholie en twijfelen gedurende een lange periode aan zichzelf. Ook dreigen suïcidale stemmingen, vreugdeloosheid, onverschilligheid, innerlijke rusteloosheid en psychomotorische verzwakking.

Voor de behandeling van een depressie, is het noodzakelijk dat de omgeving goed oplet om het risico op zelfmoord te verkleinen. Patiënten slikken vaak antidepressiva en soms zijn antipsychotische medicijnen noodzakelijk. De behandeling van een depressie vergt daarom psychotherapeutische maatregelen.

Burn-out als volksziekte

Het fenomeen burnout heeft met name in de westelijke geïndustrialiseerde landen zich ontwikkeld tot een wijdverspreide ziekte. Omdat met zich uitgeput voelt en niet in staat zijn om te gaan met constante druk op het werk, neemt het aantal mensen met een burnout-syndroom gestaag toe. Sinds 1990 is het ziekteverzuim bijna verdubbeld als gevolg van een psychische aandoening. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt beroepsmatige stress als een van de grootste gevaren van onze eeuw.

Burnout kan iedereen overkomen. Vaak zijn het echter bijzonder ambitieuze en prestatiegerichte mensen die worden getroffen. Ook zijn het vaak mensen werkzaam in de sociale of verzorgende sector. Maar in feite kan iedereen getroffen worden.